• Idrettslaget TRY


    Rom for alle, blikk for den enkelte.


  • Inkluderende og lokal


    flest mulig, lengst mulig, i nabolaget


  • Full fart med alpin fri- og portkjøring i TRY!