Varslingsrutiner i IL TRY

Alle som har en tilknytning til idrettslaget, enten som leder, foreldre, tillitsvalgt, ansatt eller utøver har rett til å si i fra – «varsle» på en forsvarlig måte om forhold som ansees som usunne eller kritikkverdige uten risiko for negative konsekvenser. IL TRY ønsker med dette å legge til rette for et godt ytringsklima i klubben.

 

Hva er så «kritikkverdige forhold» i klubben?

Eksempler kan være brudd på våre verdier, felles retningslinjer, etiske normer og retningslinjene i tilknytning til barne- og ungdomsidrett.

 

Hvordan varsle?

All varsling skal som hovedregel skje internt i klubben, på eget skjema (se lenger ned.) Med internt menes gjennom den naturlige organiseringen i den gruppen du ønsker å varsle om. Hvis din ytring ikke kan tas opp direkte med eventuell trener/leder for gruppen, er det naturlige å varsle direkte til gruppeleder for henholdsvis Fotball, Langrenn, Skiskyting osv. og saken kan løses i gruppestyret.

 

Navnet på leder av gruppene finner du på våre hjemmesider https://www.il-try.no/category/21

 

Leder skal i løpet av 14 dager gi en første tilbakemelding på din henvendelse. Leder plikter også å informere daglig leder av IL TRY, som loggfører henvendelsen din. Alternativt kan varselet også leveres direkte til idrettslagets daglige leder eller hovedstyret ved leder.

 

Den som varsler.

En varsler skal få tilbakemelding innen rimelig tid om at varselet er mottatt, og at varselet vil bli fulgt opp og undersøkt nærmere. Dersom varslingen ikke fører fram til en oppfølgingssamtale og/eller tilbakemelding for øvrig innen 14 dager, eller varsler ikke er tilfreds med tilbakemeldingen, er det daglig leder i IL TRY som skal følge opp videre.

Dersom ytringsklima i den aktuelle sak er vanskelig håndterlig, og du ønsker å være anonym overfor den gruppen det gjelder, skal varsling skje direkte til daglig leder av IL TRY, som har taushetsplikt. Daglig leder kan etter konsultasjon med deg, trekke inn hovedstyrets leder i den videre behandlingen.

Ønsker du å varsle totalt anonymt, kan dette gjøres ved å sende skjemaet i en konvolutt med din ytring til Postboks 118, Holmenkollen, 0712 OSLO v/daglig leder. Varselet vil bli fulgt opp og undersøkt, men en tilbakemelding vil naturlig nok være umulig. Saken vil bli loggført og behandlet, men ønsker du å forbli anonym vil imidlertid full kartlegging av saksforholdet kunne bli vanskeliggjort.

 

Les mer om TRY og verdiene i klubbhåndboka.

 

Last ned varslingsskjema.