Til å begynne med drev de på rundt Bogstad, for så å boltre seg i Gaustadskogen. Barn og en del foreldre som veivisere og trenere.

Terrengsykling i TRY skal være gratis inntil videre. TRY har status som Nabolagsklubb og er støttet av Oslo Idrettskrets økonomisk i å ha aktiviteter som inkluderer så mange barn og ungdom i vårt nabolag som mulig. Altså ingen treningsavgifter, men alle som deltar må være medlemmer i TRY og ha betalt medlemskontingent.

Som Nabolagsklubb er TRY i en veldig fin prosess med å finne frem til aktiviteter vi kan drive i vårt nærområde. Marka ligger lett tilgjengelig for alle i TRY, så selvfølgelig skal vi benytte oss av det. TRY har en forkjærlighet for området rundt Øvresetertjern, der har klubben mange aktiviteter, særlig vinterstid. Nå skal vi skal finne gode og spennende stier der slik at det blir vårt hovedområde for terrengsykling. 

Terrengsyklingen er på onsdager, kl. 17:25 til 18:45, med alle aldersgrupper samtidig, men delt i mindre grupper etter årskull. Det er foreldre som er habile syklister med i hver gruppe og noen ungdomstrenere. 

Det sykles fra bakken tørker opp om våren til den blir våt og kald på høsten. 

Bli med da vel!

Påmelding til terrengsykkel og andre aktiviteter i TRY.