Velkommen til TRY Alpint og TRY Fri i Oslo Vinterpark sesongen 2021-2022!

Trening en gang i uken koster kr. 2 200, to ganger i uken koster kr. 3 300.

Vi har trening mandager og onsdager for årgangene 2010 til 2015. Årgangen 2005 til 2009 har varierende trening avhengig av uke. Påmelding inkluderer følgende:

  • Trening en eller to dager i uken.
  • Trenerbistand på to samlinger, hvis vi får gjennomført dem. Dette vil avhenge av Covid 19 utviklingen.
  • Avslutningsrenn for alle påmeldte på TRY trening med mat og premier i starten av april 2022.
  • Barn født i 2015, vil trolig trene sammen, uavhengig om de er påmeldt fri eller alpin.
  • TRY tidlig er en miks av alpin og fri.

Barn i årgangene 2014 til 2015 søkes kun å trene med barn fra samme årgang i TRY Alpint. I årgangene 2006 til 2011, vil vi mikse i årgangen, dels etter til ferdigheter. I TRY Fri vil man kunne bli satt sammen med barn fra andre årganger.

Kveldstrening starter kl 17.00 og varer til 19.00. Tidligtreningene varer fra 15.00 til 17.00 

Oppmøtested på toppen av Tårnbakken i Tryvann ved siden av den store lavoen og rullebåndet. Alle barn skal kjøre med TRY-refleksvest, med navn og årstall. Våre erfarne trenere vil gi barna grunnleggende kunnskaper for å mestre skiene og terrenget. For å øke mestringsnivået søkes utfordringer med ulikt terreng og fart. For barnas sikkerhet kreves det at barna selv kan stå Tårnbakken ned og stoppe på egen fot før oppstart. Dersom vi ser barn som ikke mestrer dette, vil vi gå i dialog med foreldre om det kan være fornuftig med noe tid på skiskole. TRY har ikke lov til å drive skiskole for barna i Tryvann Vinterpark.

De som er lavere enn 140 cm er vi pålagt å ha en voksen pr 3 barn i heisen. Det betyr at dere foreldre må stille som bakkevakter. Det innebærer å være med barna i bakken 3 til 4 kvelder i løpet av sesongen. I kommentarfeltet ved registrering må dere legge inn navn, e-post og mobil til barnets foreldre. Bakkevakter kjører gratis og har på egen vest fra TRY.

Tidvis blir treninger, renn og samlinger avlyst, man får ikke prisavslag på grunn av det.

Oppstart blir så snart Vinterparken gir oss beskjed om at kapasiteten er tilstrekkelig god. Melding vil sendes ut til alle påmeldte senest noen dager før. Vi trener frem til påske, og har et uformelt avslutningsrenn rett før påske. Vi søker også å få gjennomført to familiesamlinger og vil forsøke en helg i desember og en i mars.

Treningsavgiften inkluderer ikke medlemskap i TRY. TRY medlemskontingent koster kr. 200,- og alle på alpint som ikke allerede har mottatt og betalt medlemskontingent i TRY for sesongen 2021 (dekker perioden mai 2021 til mai 2022 for vinteridrettene) tilsendes egen separat betalingsoppfordring senest medio januar. For å kunne delta på alpint eller andre idretter i TRY må medlemskontingenten være betalt.

Dersom hele eller store deler av sesongen blir avlyst, så tilbakebetales hele eller store deler av treningsavgiften.

Alle barn født 2015, som går på TRY allidrett for 1. trinn på Grindbakken skole, får sin TRY-refleksvest via allidretten. Den er allerede betalt via deltakeravgiften for allidretten.

Alle andre som trenger TRY-refleksvest må bestille den via Finn i TRY; finnborc@outlook.com Den koster kr. 230,- og leveres ut på alpintreningenes møtested i Tryvann.

Husk å kjøpe heiskort til barna - Vinterparken har et meget godt familietilbud fram til 1. desember. Etter dette gjelder ordinær pris iht prislisten.

LINK TIL PÅMELDING: Påmelding alpint i TRY, klikk her

For TRY Alpint og TRY Fri, Christian Christiansen, chrchrjr@gmail.com, Tlf: 911 05 439