FOR TRENERE

Trener i TRY

IL TRY er tuftet på et enormt engasjement fra foreldre og andre ressurspersoner. Hovedtanken er at alle kan bidra med noe og at dette vil ha en positiv effekt på det sosiale miljøet i klubben. TRY verdsetter det enorme engasjementet blant klubbens foreldre, men som frivillig må man også akseptere klubbens overordnede verdier, visjon, regelverk og planer. Det forplikter å være frivillig i IL TRY. Samtidig skaper det glede og fellesskap.
Les mer

Tusen takk

Tusen takk for at du engasjerer deg i TRY. Hele filosofien til IL TRY bygger på engasjement og deltagelse fra foreldre og medlemmer. Barna våre trenger ikke bare foreldre som kan de spesifikke idrettene, men også foreldre som har sosiale ferdigheter, som kan sikre at alle barn opplever mestring og har det gøy på trening.