Dersom det er ønskelig med bruk av TRY logo i en sammenheng med f.eks. en tekst, som f.eks. TRY Team, TRY Flyers, TRY'us og annet, eller du er usikker på bruk eller ønsker veiledning, er det en person som skal kontaktes for at TRY profilen skal holdes konsistent og korrekt;

Eirik Hevrøy, mobil 957 70 700