Vi kan fortele deg om våre aktiviteter og hva de innebærer for deg og dine barn. 

Vi kan hjelpe deg og dine barn med utstyr til våre aktiviteter. Både utstyr dere kan låne og personlig utstyr dere beholder i eget eie.

Vi kan hjelpe deg ved å redusere TRYs treningsavgifter eller droppe treningsavgifter helt for deg og dine barn. Og det vil gjelde for de årene det er nødvendig, ikke bare det første året i klubben.

Vi kan hjelpe deg med å få kontakt med trenere som bør være spesielt oppmerksom på dine barn i aktivitet i TRY.

Vi kan hjelpe deg, håper vi.

Bare ta kontakt, Finn er en snill og grei fyr.

 

We at TRY want to help

Your contact with us will be anonymous to everyone other than Finn, who is the person you will contact in TRY. His mobile/cell phone is 90179828 and e-mail finnborc@outlook.com

We can tell You about our activities and what they mean for You and your children.

We can help You and your children with equipment for our activities. Both equipment You can borrow and personal equipment You keep in your own possession.

We can help You by reducing TRY's training fees or dropping training fees entirely for You and your children. And it will apply to the years it is necessary, not just the first year in the club.

We can help You get in touch with trainers who should pay particular attention to your children's activities in TRY.

We can help You, we hope.

Just get in touch, Finn is a kind, trustworthy and decent guy.