TRY ønsker velkommen til foreldremøte for alle barn i TRY født 2014 og 2015.

Torsdag 21. oktober kl. 20:00 digitalt på Teams.

Idrettslaget TRY er en stor og viktig del av hverdagen til barna på Grindbakken skole og andre barn i nabolaget.

Bli med på foreldremøtet og bli bedre kjent med TRY.

Link til møtet; Delta på møtet, klikk her.

Agenda:

1. Velkommen og introduksjon til TRY v/Styreleder Birgit Opland
2. TRY som Foregangsklubb og Nabolagsklubb. v/Tone Dagsholm fra Oslo Idrettskrets
3. Oversikt over aktivitetstilbud i TRY: v/Finn Borchgrevink
4. Frivillighet og engasjement: v/Birgit
5. Eventuelt og spørsmål

Velkommen!