TRY har stort sett dekket påmeldingsavgiften til alle renn i langrenn for alle. Det har vært flere grunner til dette og en av dem har vært at det ikke har vært mulig å betale selv for langrennspmeldinger. Klubben har fått faktura i etterkant av rennet uansett. Mye jobb å sende ut fakturaer til alle som har gått skirenn, ingen faste ansatte i TRY osv har gjort at vi bare har dekket påmeldingsavgiften.

Nå som det er mulig å betale selv i de fleste renn(?), altså ikke velge klubben betaler, vi øsnker at man betaler selv. For de arrangører som fortsatt sender fakturaer til klubben (der man ikke kan betale selv) dekker TRY påmeldingsavgiften.

Hvis man kan klikke på "betale selv" ved påmelding og likevel klikker på "klubben betaler", så må Jo Braadlie (leder av langrenn i TRY) eller andre som er oppført som klubbkontakt (alpint, skiskyting etc) følge med og selv gå inn å betale med sin VIPPS eller kredittkort i Sportsadmin. Han kan ikke velge faktura til klubben. Blir veldig tungvint hvis han må gå inn å betale hver gang et medlem med har meldt på et renn, deretter søke refusjon av klubben via Finn som jobber på timelønn i slike saker for klubben. Det blir håpløst ineffektivt, tidkrevende og kostbart.

Dette skal ikke hindre medlemmer som synes det blir dyrt å melde på renn å delta i renn. TRY ønsker at flest mulig deltar så mye som mulig. Dersom noen vegrer seg for å melde på til renn av økonomiske grunner, kontakt Finn direkte, så finner vi en løsning. Finn: finnborc@outlook.com eller 90179828