Årsmøtet blir avholdt i TRY-hytta i Rødkleiva kl. 20:00