Kaja, Mateusz og Oskar hoppet i 10-metern i Midstulia torsdag. Kaja har ikke hoppet mange ganger tidligere så torsdagen startet med noen fall i unnarennet før hun sto for første gang til jubel og applaus! Deretter ble det bare hopp med ganske stødige nedslag og full fart ut på sletta. Mateusz og Oskar har hoppet ofte, er ivrige og blir stadig bedre. Torsdag ble det fine svev – noen til og med i V-stil! Nå er det bare «små justeringer» som skal til før de «bånner» bakken og prøver seg i 20-metersbakken. Hjemme øver de på hopp fra sofa og spisebord med nedslag så naboen ikke får sover før langt på natt … Vi gleder oss til ferien er over (?!), andre TRY-hoppere har vært på hoppcamp i Midstuen og alle blir med på treninger igjen den siste uken i august.