Periode 1;

Fra høstferie til jul, uke 41-50

Periode 2:

Fra nyttår til påske, uke 2-14

Periode 3:

Fra påske til sommerferie, uke 16-24

Treningstider

Dag Tid Notat
Mandag 17:30-18:30 Grindbakken Gymsal
Torsdag 18:30-19:30 Midtstuen skole (sal 2)

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener Carl-Wilhelm
Trener Sebastian
Trener Ludvig